Producenci
Promocje
Elektroniczny detektor gazu palnego SpalEko
Elektroniczny detektor gazu palnego SpalEko

699,01 zł

Cena regularna: 823,71 zł

Najniższa cena: 699,01 zł
szt.
Elektroniczny Detektor Gazu - SpalEko.pl jak ecom-LSG
Elektroniczny Detektor Gazu - SpalEko.pl jak ecom-LSG

699,01 zł

Cena regularna: 823,71 zł

Najniższa cena: 699,01 zł
szt.
Wymień swój stary detektor gazu na nowy
Wymień swój stary detektor gazu na nowy

620,04 zł

Cena regularna: 868,06 zł

Najniższa cena: 620,04 zł
szt.
Detektor, wykrywacz, czujnik gazu - SEITRON SpalEko®
Detektor, wykrywacz, czujnik gazu - SEITRON SpalEko®

699,01 zł

Cena regularna: 823,71 zł

Najniższa cena: 699,01 zł
szt.

Analizator spalin CHEMIST z pamięcią i modułem Bluetooth: 

CHEMIST 101   (O2, CO/H2, BT)
CHEMIST 101S (O2, CO/H2, Drukarka BT)
CHEMIST 102    (O2, CO/H2), BT, S3-możliwa późniejsza dobudowa NO (NOx)
CHEMIST 102S (O2, CO/H2, BT, Drukarka BT), S3-możliwa późniejsza dobudowa NO (NOx)
CHEMIST 103   (O2, CO/H2, NO, NOx, BT)
CHEMIST 103S (O2, CO/H2, NO, NOx, BT, Drukarka BT)

Analizator spalin CHEMIST z pamięcią 900 analiz i wbudowaną drukarką termiczną na trwały papier polyestrowy:
Chemist 501    (O2, CO/H2)
Chemist 502B  (O2, CO/H2, S3, S4,  Az)
Chemist 502     (O2, CO/H2, S3, S4, Az, Pp, Bl)
Chemist 502C  (O2, CO/H2, S3, S4, Az, Pp, Bl, Pelet)
Chemist 503    (O2, CO/H2. NO, NOx, S4, Az, Pp, Bl)
Chemist 504N  (O2, CO/H2, NO, NO2, NOx, Az, Pp,  Bl)
Chemist 504S   (O2, CO/H2, NO, NOx, SO2, Az, Pp, Bl)
Chemist 500X   (O2, S1, S2, S3, Az, Pp, Bl)

legenda:
S2, S3, S4 - dodatkowe miejsca na sensory, możliwość rozbudowy;
Bl - moduł Bluetooth, współpraca z Androidem
Az - Autozerowanie z sondą w kominie;
Pp - pompa zabezpieczająca sensor CO, pomiar CO do poziomu 100 000 ppm
CO - sensor CO bez kompensacji H2
CO/H2 - Sensor CO z kompensacją H2.


Czym kierować się podczas doboru analizatora spalin - porady praktyczne.

Źródło artykułu "Polski Instalator" 1/2007 Radosław Chałubiński


Zarówno wymagania związane z ochroną środowiska, jak i nowoczesne technologie stosowane w kotłach olejowych i gazowych wymuszają użycia analizatorów spalin podczas nastawy palników. Jego optymalne ustawienie polega na odpowiednim dobraniu mieszaniny powietrza i paliwa do spalania. Dzięki temu proces ten staje się nie tylko bardziej czysty, ale i wydajniejszy, co wiąże się bezpośrednio z dużą oszczędnością paliwa.

Gazy w spalinach i ich wartości graniczne
Kiedyś jedyną metodą stosowaną przez instalatorów była obserwacja koloru dymu. Była ona mniej lub bardziej skuteczna, gdyż wiele zależało od doświadczenia instalatora dokonującego takiej nastawy. Niestety sposób ten można było wykorzystywać tylko w palnikach atmosferycznych, gdzie dopływ powietrza nie jest wymuszony wentylatorem. Natomiast w palnikach z nadmuchem stosowanie analizatorów spalin jest wręcz niezbędne. Dla nich dokonuje się pomiaru stężeń produktów spalania w gazach odlotowych oraz temperatury spalin.

Podstawowymi gazami w spalinach są: tlen - O2, tlenek węgla - CO, dwutlenek węgla
- CO2, tlenek azotu - NO, wielotlenki azotu - NOx, dwutlenek siarki - SO2. Do właściwego ustawienia palnika wystarcza na ogół pomiar stężenia tlenu, tlenku węgla, temperatury spalin i otoczenia. Tlenki azotu znajdujące się w spalinach są substancjami szkodliwymi dla zdrowia i należy je ograniczać do minimum tlenek siarki zaś świadczy o czystości używanego paliwa i jest w zasadzie niezależny od nastawy palnika. Jeśli chodzi o użytkowników kotłów, muszą oni przestrzegać rozporządzenia ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu - Dziennik Ustaw nr 55. W załączniku nr 2 (DzU nr 121/1998) znajdziemy tabelę dopuszczalnej ilości suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych przy zawartości tlenu 3% w spalinach.

Budowa wewnętrzna analizatora
Sercem pomiarowym każdego urządzenia są zwykle ogniwa elektrochemiczne. W standardowym zestawie powinny znaleźć się: ogniwo pomiarowe tlenu oraz tlenku węgla, a ostatnio dołączyło również ogniwo pomiarowe tlenków azotu - NOx. Następnym istotnym elementem konstrukcji wewnętrznej są dwie niezależne pompki - jedna do poboru spalin, druga do przedmuchiwania ogniwa CO. Jest to wbrew pozorom bardzo istotny element, ze względu na to, że ogniwo CO jest szczególnie wrażliwe na duże stężenia tlenku węgla (powyżej 4000 ppm). Z kolei elektroniczna budowa analizatora jest zróżnicowana - prosta lub bardziej złożona, zależna od producenta i typoszeregu. Ważnym elementem systemu pomiaru spalin jest filtr cząstek stałych i pułapka kondensatu. W różnych modelach można go znaleźć w samym analizatorze bądź w sondzie. Oczywiście każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Filtracja w sondzie powoduje to, że sama sonda jest nieco cięższa, ale za to bezpieczeństwo analizatora jest wyższe. Istnieją też układy polegające na tym, że filtr i pułapka kondensatu znajdują się w obudowie urządzenia, co jest bardziej ergonomiczne, ale i mniej bezpieczne. Woda (kondensat) jako produkt uboczny spalania powinna być skutecznie odseparowana od ogniw pomiarowych. Niestety w tym drugim rozwiązaniu nieopróżniona pułapka kondensatu pozostaje w dużej bliskości ogniw, a to może w rezultacie spowodować ich awarię. Jeżeli filtr i pułapka kondensatu znajduje się w sondzie, mamy większą kontrolę nad kondensatem, a w czasie nieużywania analizatora i tak odłączamy sondę, woda więc nie ma szans przedostać się do ogniw.

Nie mniej ważne
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Na pewno ważnym argumentem przemawiającym za kupnem danego analizatora jest dostępność serwisu. Z dużą ostrożnością należy podchodzić do tanich urządzeń nieznanych marek, głównie z powodu wątpliwego serwisu. Każdy analizator bowiem wymaga kalibracji (na podstawie gazów wzorcowych) raz do roku. Takiego wzorcowania dokonuje się w autoryzowanym serwisie danej firmy. Poza tym ogniwa elektrochemiczne mają określoną trwałość i wymagają okresowej
wymiany i to bez względu na częstotliwość używania. Procesy elektrochemiczne zachodzą w ogniwach pomiarowych niezależnie od tego czy dokonaliśmy wielu pomiarów, czy analizator przeleżał na półce. Niektóre firmy oferują możliwość samodzielnej wymiany ogniwa O2. Pamiętajmy jednak o tym, że aby zachować dokładność pomiarów po takiej wymianie, należy dokonać kalibracji urządzenia, a to już proces, który wymaga użycia gazów wzorcowych. Dobrze jest również sprawdzić ceny obowiązujące w serwisie danej firmy, zanim zdecydujemy się na zakup jej instrumentu. W tym przypadku najważniejsze wydatki związane są z ceną roboczogodziny danego serwisu oraz z kosztem poszczególnych części. Najszybciej zużywają się ogniwa (zazwyczaj O2) i akumulator. Dlatego należy zapytać o tzw. czas ich życia i ich koszt wymiany.
 • Certyfikaty
Kolejnym ważnym aspektem jest sprawdzenie zgodności danych urządzeń z normą. W świetle mającej wejść w życie w 2007 r. dyrektywy 2002/91 WE (dotyczącej jakości energetycznej budynków), należy pamiętać o tym, że aby pomiary spalin kotłów były honorowane przez odpowiednie jednostki, analizatory powinny bya zgodne z normą europejską EN 50379. Analizatory zatem dzielimy na trzy grupy:
  • niezgodne z normą,
  • urządzenia pomiarowe - profesjonalne (zgodne z częścią drugą normy EN 50379-2),
  • urządzenia wskaźnikowe (zgodne z częścią trzecią normy EN 50379-3) - gdzie pomiar CO realizowany jest bez kompensacji H2.
 • Cena urządzenia
Ostatnim, ale jakże istotnym argumentem jest cena zakupu urządzenia. Analizatory uznanych marek na naszym rynku sprzedawane są w zbliżonych cenach. Podczas ich porównywania należy szczególnie zwrócić uwagę na funkcje i możliwości danych analizatorów oraz składniki kompletu katalogowego. Firmy handlowe podają ceny katalogowe swoich urządzeń w różny sposób. Czasami jest to pełny zestaw, a czasami należy go skompletować samemu z poszczególnych elementów. Zróżnicowane też są funkcje podstawowe danych urządzeń w katalogach tych firm. Nie zapomnijmy też o kosztach serwisu. Czasami instrument może być znacznie tańszy w zakupie od pozostałych produktów na rynku, ale jego eksploatacja będzie dużo droższa niż innych. Warto też zwrócić uwagę na miejsce produkcji analizatora. Nie twierdzę, że w Chinach nie da się wyprodukować dobrego urządzenia, ale prawdopodobieństwo trafienia na zły egzemplarz jest większe w przypadku chińskich produktów niż np. niemieckich. Na szczęście podczas doboru analizatora spalin zawsze można liczyć na fachową poradę przedstawicieli handlowych firm sprzedających te urządzenia, do czego gorąco namawiam.

Dwa najistotniejsze kryteria doboru
Na naszym rynku działa wiele firm sprzedających analizatory spalin uznanych producentów. Wszystkie oferowane urządzenia łączy podobna zasada działania. Różnice polegają przede wszystkim na nieco innych rozwiązaniach zastosowanych w elektronice, w budowie zewnętrznej analizatora oraz jakości stosowanych ogniw pomiarowych.
 • Minimalny zestaw pomiarowy
Najważniejsze części składowe kompletu do analizy spalin to:
 • analizator,
 • sonda do poboru spalin wraz z czujnikiem temperatury oraz filtrem i pułapką kondensatu,
 • czujnik temperatury otoczenia.
 • drukarka,
 • ładowarka lub zasilacz.

Taki komplet można jeszcze rozszerzyć o dodatkowe elementy, takie jak: pompka do sadzy, oprogramowanie do współpracy z PC, walizka transportowa, detektor metanu itp.
Funkcje pomiarowe
Ważny jest dobór urządzenia właściwie dopasowanego do obecnych i przyszłych potrzeb użytkownika. Najważniejsze funkcje, które powinien spełniać analizator to: obecność dwóch ogniw pomiarowych - O2 i CO, z możliwością rozbudowy o ogniwo pomiarowe NO oraz pomiar temperatury spalin i temperatury otoczenia, a także możliwość wydruku pomiarów.
Dla usprawnienia pracy instalatora czy serwisanta duże znaczenie ma sposób wykorzystania pamięci analizatora. Bloki pamięci pozwalają na zapamiętanie pomiaru skatalogowanych klientów. Użytkownicy analizatora powinni też zwrócić uwagę na wielkość ekranu - najlepiej gdyby były tam wyświetlane równocześnie przynajmniej cztery wartości pomiarowe.
Na rynku oferowane są również analizatory z graficznym ujęciem pomiaru.

...
Niektóre analizatory mają funkcję ZOOM (powiększenia jednej z mierzonych wartości na cały ekran), ułatwiającą pracę z większymi kotłami, gdzie odległość pomiędzy otworem pomiarowym w czopuchu a palnikiem jest dość znaczna. Nie bez znaczenia pozostaje komunikacja analizatora z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak laptop czy palmtop.

...
 Warto więc zwrócić uwagę, czy dany typ analizatora jest wyposażony w złącze USB lub w opcję komunikacji za pomocą IRD-y czy nawet Bluetooth .... Należy też się dopytać o odpowiednie oprogramowanie instalowane na PC lub Palmtopie w celu obróbki danych przesyłanych za pomocą wymienionych łączy. W wielu przypadkach możliwość połączenia funkcji analizatora i komputera jest bardzo ważnym kryterium wyboru urządzenia. Prostym przykładem zastosowania tej funkcji jest urządzenie treningowe, stosowane w celach dydaktycznych na licznych szkoleniach serwisantów. Innym przykładem może być konieczność gromadzenia rozbudowanej dokumentacji serwisowej nt. pomiarów oraz klientów serwisu lub sprawdzania pomiarów on-line w przedziałach czasu (np. stanowiska badawcze kotłów czy palników).

"Polski Instalator" 1/2007 Radosław Chałubiński

W artykule zastosowano własne skrócenia oznaczone ...

 

Dobór analizatora spalin

Detektor, wykrywacz, czujnik gazu - SEITRON SpalEko®

Detektor, wykrywacz, czujnik gazu - SEITRON SpalEko®
Detektor, wykrywacz, czujnik gazu - SEITRON SpalEko®

Detektor gazu SEITRON. Gaz ziemny, LPG i inne. Gotowość urządzenia do pracy, potwierdzana sygnałem dźwiękowym. Akustyczna i optyczna sygnalizacja o narastającym natężeniu powiadamiający o wzroście koncentracji gazu.

Dostępność: Realizacja po kupnie

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

699,01 zł

Cena regularna: 823,71 zł

Najniższa cena: 699,01 zł
szt.
 • promocja
 • nowość

SpalEko.pl Kubek pomiaru przepływu wody 1-17 l/min PORFLU

SpalEko.pl Kubek pomiaru przepływu wody 1-17 l/min PORFLU
SpalEko.pl Kubek pomiaru przepływu wody 1-17 l/min PORFLU

Metalowy kubek z nitowanym uchwytem do szybkiego odczytu ilości wypływu wody. Zakres pomiarowy: 1-17 l/min

Dostępność: niemagazynowany, zamówienie z Włoch

Wysyłka w: 21 dni

Cena:

272,82 zł

szt.

Filtr separatora kondensatu. Komplet 5 szt.

Filtr separatora kondensatu. Komplet 5 szt.
Filtr separatora kondensatu. Komplet 5 szt.

Zapasowy wkład filtra separatora kondensatu

Dostępność: Realizacja po kupnie

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

237,95 zł

kpl.

SpalEko.pl Sensor, czujnik NO AACSE60 do analizatora spalin CHEMIST 102, 103

SpalEko.pl Sensor, czujnik NO AACSE60 do analizatora spalin CHEMIST 102, 103
SpalEko.pl Sensor, czujnik NO AACSE60 do analizatora spalin CHEMIST 102, 103

Sensor NO do analizatora spalin. Sensor występuje w analizatorze spalin CHEMIST 102, 102S, 103, 103S

Dostępność: niemagazynowany, zamówienie z Włoch

Wysyłka w: 21 dni

Cena:

2 654,02 zł

szt.

SpalEko.pl Sensor, czujnik O2 tlenu 5FO CITY do analizatora spalin ecom-J2KN, ecom-J2K, ecom-EN, ecom-JN, ecom-KD, MRU, Wöhler, Oxygen

SpalEko.pl Sensor, czujnik O2 tlenu 5FO CITY do analizatora spalin ecom-J2KN, ecom-J2K, ecom-EN, ecom-JN, ecom-KD, MRU, Wöhler, Oxygen
SpalEko.pl Sensor, czujnik O2 tlenu 5FO CITY do analizatora spalin ecom-J2KN, ecom-J2K, ecom-EN, ecom-JN, ecom-KD, MRU, Wöhler, Oxygen

Sensor tlenu do analizatora spalin. Sensor występuje w różnych analizatorach spalin (kotłowych i samochodowych) i urządzeniach mierzących tlen. 

Dostępność: Realizacja po kupnie

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

1 037,20 zł

szt.

SpalEko.pl Taśma EPSON ERC-09 B do drukarki igłowej

SpalEko.pl Taśma EPSON ERC-09 B do drukarki igłowej
SpalEko.pl Taśma EPSON ERC-09 B do drukarki igłowej

Wydajna taśma do drukarki igłowej analizatora spalin ecom. Oryginalna taśma Epson, pozwala na wydruk 250000 znaków. Kolor: czarny lub fioletowy.

Dostępność: Realizacja po kupnie

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

74,40 zł

szt.

Wymień swój stary detektor gazu na nowy

Wymień swój stary detektor gazu na nowy
Wymień swój stary detektor gazu na nowy

 Wymień swój stary, przenośny detektor gazu na nowy
I zyskaj dodatkowy rabat 
Przyślij nam swój stary detektor  a wymienimy go na nowy detektor SEITRON

Dostępność: mała ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

620,04 zł

Cena regularna: 868,06 zł

Najniższa cena: 620,04 zł
szt.
 • promocja

SpalEko.pl oferuje: Chłodnica Peltiera analizator spalin ecom-J2KN

SpalEko.pl oferuje: Chłodnica Peltiera analizator spalin ecom-J2KN
SpalEko.pl oferuje: Chłodnica Peltiera analizator spalin ecom-J2KN

Chłodnica Peltiera/Sparator kondensatu

Dostępność: mała ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

1 952,38 zł

szt.

SpalEko.pl Analizator spalin SEITRON Chemist 502 (O2, CO/H2)

SpalEko.pl Analizator spalin SEITRON Chemist 502 (O2, CO/H2)
SpalEko.pl Analizator spalin SEITRON Chemist 502 (O2, CO/H2)

Norma PN-EN 50379-1/2/3 - TAK
Sensor CO/H2 - TAK
CO max - 100 000 ppm
Pompa płucząca - TAK
Autozerowanie - TAK
Ciąg kominowy - TAK
Manometr elektroniczny - TAK
Oprogramowanie PC - TAK
Moduł Bluetooth - TAK
Moduł IR- TAK
Drukarka wbudowana - TAK
Możliwość rozbudowy - TAK

Dostępność: Realizacja po kupnie

Wysyłka w: 21 dni

Cena:

17 628,97 zł

szt.
 • nowość

SpalEko.pl Filtr separatora kondensatu do ecom-200NP, CASPER, CHEMIST

SpalEko.pl Filtr separatora kondensatu do ecom-200NP, CASPER, CHEMIST
SpalEko.pl Filtr separatora kondensatu do ecom-200NP, CASPER, CHEMIST

Zapasowy wkład filtra separatora kondensatu

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

61,01 zł

szt.

SpalEko.pl Sensor, czujnik O2 (tlenu, oxygen) LongLife do analizatora spalin ecom-J2KN, ecom-EN2, ecom-EN3

SpalEko.pl Sensor, czujnik O2 (tlenu, oxygen) LongLife do analizatora spalin ecom-J2KN, ecom-EN2, ecom-EN3
SpalEko.pl Sensor, czujnik O2 (tlenu, oxygen) LongLife do analizatora spalin ecom-J2KN, ecom-EN2, ecom-EN3

Sensor tlenu do analizatora spalin. Sensor występuje w różnych analizatorach spalin (kotłowych i samochodowych) i urządzeniach mierzących tlen. Przed zakupem sprawdzić posiadany model sensora.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

997,02 zł

szt.

SpalEko.pl Separator kondensatu do analizatora spalin AACTA03A

SpalEko.pl Separator kondensatu do analizatora spalin AACTA03A
SpalEko.pl Separator kondensatu do analizatora spalin AACTA03A

Separator kondensatu do analizatora spalin.

Dostępność: spodziewana dostawa

Cena:

421,63 zł

SpalEko.pl Separator kondensatu do analizatora spalin

SpalEko.pl Separator kondensatu do analizatora spalin
SpalEko.pl Separator kondensatu do analizatora spalin
Separator kondensatu do analizatora spalin

Dostępność: Realizacja po kupnie

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

421,63 zł

szt.

SpalEko.pl oferuje: Filtr SOx/NOx do analizatora spalin ecom-J2KN, ecom-J2K, ecom-JN

SpalEko.pl oferuje: Filtr SOx/NOx do analizatora spalin ecom-J2KN, ecom-J2K, ecom-JN
SpalEko.pl oferuje: Filtr SOx/NOx do analizatora spalin ecom-J2KN, ecom-J2K, ecom-JN

Filtr ochronny sensora CO stanowi dodatkowe zabezpieczenie sensora CO przed szkodliwym działaniem SOx/NOx. Wydłuża trwałość sensora CO.

Dostępność: spodziewana dostawa

Cena:

259,33 zł

Zestaw do pomiaru ciśnienia w palniku - manometr, wakuometr, zawór, złączki redukcyjne

Zestaw do pomiaru ciśnienia w palniku - manometr, wakuometr, zawór, złączki redukcyjne
Zestaw do pomiaru ciśnienia w palniku - manometr, wakuometr, zawór, złączki redukcyjne

Zestaw manometrów do pomiaru ciśnienia pomp olejowych , wakuometr do pomiaru podciśnienia w instalacjach olejowych. W zestawie zawór odcinający oraz redukcje.

Dostępność: spodziewana dostawa

Cena:

483,63 zł

Akumulator LI-ION do analizatora SEITRON CASPER

Akumulator LI-ION do analizatora SEITRON CASPER
Akumulator LI-ION do analizatora SEITRON CASPER

Akumulator LI-ION, 7,4V 1800mAh

Dostępność: spodziewana dostawa

Cena:

312,50 zł

Akumulator Litowo-jonowy do analizatora SEITRON CHEMIST 100

Akumulator Litowo-jonowy do analizatora SEITRON CHEMIST 100
Akumulator Litowo-jonowy do analizatora SEITRON CHEMIST 100

Akumulator Litowo-jonowy 3,7 V, 2,6 Ah

Dostępność: spodziewana dostawa

Cena:

644,84 zł

Akumulator Litowo-jonowy do analizatora SEITRON CHEMIST 500/600

Akumulator Litowo-jonowy do analizatora SEITRON CHEMIST 500/600
Akumulator Litowo-jonowy do analizatora SEITRON CHEMIST 500/600

Akumulator Litowo-jonowy 3,7, 4,8 Ah

Dostępność: spodziewana dostawa

Cena:

488,10 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl