Producenci
Promocje
Elektroniczny detektor gazu palnego SpalEko
Elektroniczny detektor gazu palnego SpalEko

699,01 zł

Cena regularna: 823,71 zł

Najniższa cena: 699,01 zł
szt.
Elektroniczny Detektor Gazu - SpalEko.pl jak ecom-LSG
Elektroniczny Detektor Gazu - SpalEko.pl jak ecom-LSG

699,01 zł

Cena regularna: 823,71 zł

Najniższa cena: 699,01 zł
szt.
Wymień swój stary detektor gazu na nowy
Wymień swój stary detektor gazu na nowy

620,04 zł

Cena regularna: 868,06 zł

Najniższa cena: 620,04 zł
szt.
Detektor, wykrywacz, czujnik gazu - SEITRON SpalEko®
Detektor, wykrywacz, czujnik gazu - SEITRON SpalEko®

699,01 zł

Cena regularna: 823,71 zł

Najniższa cena: 699,01 zł
szt.
 • Akumulator - wewnętrzne źródło zasilania
  Warunki eksploatacji:  prosimy ładować przynajmniej raz w tygodniu, niezależnie od eksploatacji.
  - pełne naładowanie następuje po około 6. godzinach.
  - rozładowany ma wpływ na żywotność sensorów, szczególnie na sensor NO, NO2, SO2
 • Analizator spalin - specjalistyczny komputer służący do regulacji i kontroli procesów spalania.
  Spotykane są określenia: analizator dymu, analizator spalin kotłowych, analizator emisji kotłów, miernik spalin, miernik dymu, dymomierz
 • Chłodnica Peltiera - Chłodnica z elementem półprzewodnikowym wykorzystującym efekt (Peltiera) przepływu ciepła pod wpływem przepływu stałego prądu. Dokładnie wytrąca wilgoć ze spalin. Powoduje wydłużenie trwałości sensorów. Jest niezbędna przy precyzyjnym pomiarze NO2 i/lub SO2.
 • Czujnik podczerwieni - moduł pracujący na zasadzie absorpcji promieniowania IR w świetle podczerwonym. Czujniki te cechują się wysoką stabilnością pracy i długotrwałym działaniem.
 • CO - Tlenek węgla - Jest produktem niedokończonego procesu spalania węgla (C), w komorze spalania kotła przy ograniczonej ilości powietrza. Jest gazem silnie trującym,bezbarwnym i bezwonnym, którego stężenie w spalinach może przekroczyć poziom nawet 10% (objętościowo). Stężenie od 0,10-0,20% tlenku węgla w ciągu 30 minut powoduje śmierć, gdyż tlenek węgla odbiera całą zawartość tlenu z krwi człowieka. Przy stężeniu objętościowym 0,01% tlenku węgla w ciągu dłuższego czasu mogą wystąpić przewlekłe lub ostre zatrucia. Łączy się z hemoglobiną 200-300 razy szybciej niż tlen, powodując zakłócenia procesu oddychania prowadząc do śmierci. Wysokie wartości (CO) wskazują na zbyt bogatą mieszankę paliwowo-powietrzną.
 • CO2 - Dwutlenek węgla - Jest gazem bezbarwnym nietoksycznym bez zapachu, niepalnym, cięższym 1,5 raza od powietrza. Nadmierny wzrost zawartości tego gazu w atmosferze powoduje tzw. Efekt cieplarniany. Powstaje jako produkt spalania węgla (C) w komorze spalania. Dwutlenek węgla jest wynikiem bardziej efektywnego spalania. Im wyższa procentowo zawartość CO2 w spalinach, tym efektywniej pracuje kocioł. Największe wartości stężenia osiąga CO2 przy współczynniku nadmiary powietrza l =1, a więc dla mieszanki stechiometrycznej. Zawartość CO2 jest podawana w jednostkach udziału objętości (% vol).
 • Drukarka termiczna - drukarka na papier termiczny 58 mm. Standardowy lub trwały polyestrowy
 • Drukarka igłowa - drukarka na zwykły papier. Szerokośc papieru 58 mm
 • Elektroniczny nadzór poziomu kondensatu - System automatycznego powiadamiania obsługi i sygnalizacji lub wyłączania analizatora w przypadku przekroczenia poziomu kondensatu w odstojniku. Bardzo ważne w przypadku długotrwałych pomiarów. Nie dopuszcza do szkodliwego zalania sensorów kondensatem.
 • Filtr separatora kondensatu - filtruje sadzę i inne drobiny obecne w spalinach - należy regularnie wymieniać
 • Gazy wzorcowe - zawierają ściśle określoną przez certyfikowane laboratorium  i dokładnie znaną zawartość cząsteczek gazów.
 • Granica CO - maksymalny zakres zawartości CO w spalinach dla którego następuje automatyczne wstrzymanie pracy pompy spalin lub automatyczne lub ręczne płukanie za pomoca dodatkowej pompy płuczącej (jeżeli wyposażono).
 • Kalibracja, wzorcowanie - jest konieczna przy corocznym przeglądzie serwisowym lub naprawie i po wymianie zużytych sensorów elektrochemicznych - polega na przepuszczeniu przez drogę gazowa analizatora gazu wzorcowego o dokładnie znanej zawartości cząsteczek i wyskalowaniu urządzenia. Bez kalibracji serwisowej błąd pomiaru mógłby być duży.
 • Klimatyzacja wewnętrzna - umożliwia szybki start urządzenia np. po transporcie, w którym znacznie się schłodziło. Przedłuża żywotność sensorów.
 • Komunikat "Wskazany serwis lub przegląd" - oznacza, że minął rok lub analizator przepracował określona ilość godzin od ostatniego przeglądu i urządzenie wymaga ponownego przeglądu i kalibracji. Serwisując regularnie urządzenie  unikają Państwo możliwości przekłamań pomiarów i zapobiegają kosztownym naprawom w skutek wczesnego wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.
 • Napięcie zasilania - Wartość napięcia akumulatora, wyrażone w Voltach (V). Akumulator prosimy regularnie ładować nawet jak analizator jest nieużywany /szczególnie w miesiącach letnich/
 • NOx - Tlenki azotu  - Wielkość emisji tlenków azotu zależy od ciśnień i szczytowych temperatur podczas procesu spalania. W wyżej wymienionym procesie azot wchodzi w reakcję z tlenem tworząc tlenek azotu (NO) oraz niewielkie ilości dwutlenku azotu (NO2) i podtlenku azotu (N2O). Te związki azotu i tlenu wspólnie nazywamy tlenkami azotu i oznaczamy (NOx). Zaliczane są one do najbardziej toksycznych gazów spalinowych. Tlenek azotu (NO) jest gazem bezbarwnym, w organizmie ludzkim szybko reaguje z hemoglobiną, w tkankach utlenia się do (NO2). Dwutlenek azotu w kolorze czerwono-brązowym o ostrym zapachu i trujących właściwościach występuje zawsze w towarzystwie innych nitrogenów.W małych stężeniach wywołuje podrażnienie dróg oddechowych, przy stężeniu w powietrzu powyżej 0,38(mg/dm3) prowadzi do zatrucia śmiertelnego. Zawartość tlenków azotu podaje się w (ppm).
  W Polsce nie ma jeszcze przepisów nakazujących sprawdzanie tego składnika.
 • Odstojnik kondensatu gromadzi skroploną wilgoć z gazów spalinowych. Jest pierwszym zabezpieczeniem urządzenia i sensorów przed nadmiarem wilgoci.
 • Pompa odpompowania kondensatu - pompa automatycznie usuwająca (poza analizator) kondensat gromadzący się w odstojniku kondensatu.
 • ppm - Jednostki emisji spalin -Wartość emisji składników toksycznych może być podawana w następujących jednostkach:
  % vol (vol oznacza objętościowo) – informuje nas jaki procent objętości gazów spalinowych zajmuje określony składnik toksyczny
  ppm (jest to skrót wywodzący się z j.angielskiego i w pełnym brzmieniu oznacza parts per million) – jedna jednostka ppm jest odpowiednikiem jednej milionowej części objętości czyli: 1 ppm = 0,000001 vol
  Występują też inne zależności pomiędzy emisją wyrażaną w jednostkach ppm, a wyrażaną w procentowym udziale objętości :
  100 ppm = 0,01% vol ; 10000 ppm = 1% vol
  Jak widać z powyższych przeliczeń emisja na poziomie jednego ppm-a jest relatywnie niewielką emisją, gdyż dopiero emisja na poziomie 100 ppm oznacza, że emitowany składnik toksyczny zajmuje 0,01 % objętości spalin.
 • Przemrożenie sensorów - wystawienie urządzenia na długotrwałe działanie niskich temperatur, często powoduje zniszczenie sensorów.
 • Przepłukanie sensorów- zalecane po zakończeniu pomiaru i wyjęciu sondy z komina. Prosimy poczekać na ustabilizowanie się O2 do wartości około 20,7% (21%) lub/i CO do około 0 ppm
 • Punkt Rosy jest wartością temperatury występowania kondensacji pary wodnej, obliczaną na podstawie innych parametrów.
 • Samodzielna wymiana sensorów - Możliwość samodzielnej wymiany sensora O2 lub CO przez użytkownika. Po wymianie sensora CO niezbędna kalibracja.
 • Sensor CO (tlenek węgla) - na jego żywotność mają wpływ: czas, tlenki azotu i intensywność przekroczenia zakresu pomiarowego,
 • Sensor CO2 (dwutlenek węgla) - wartość CO2 jest obliczana ze wskazań czujników O2 i CO, lub do pomiaru CO2 stosujemy metodę absorpcji promieniowania IR (w podczerwieni).
 • Sensor elektrochemiczny - w naszych urządzeniach stosujemy sensory w których następuje reakcja chemiczna : O2 -tlenu, CO-tlenku węgla,NO - tlenków azotu, NO2-dwutleneku azotu, SO2-dwutleneku siarki , HxCy - węglowodorów.
 • Sensor CO/ H2  - Sensor z kompensacją wodoru ( H2) zgodnie z PN EN 50379-2. Wymagany do przeglądów urzędowych
 • Sensor CO bez kompensacji H2 - Sensor CO zgodny z normą PN EN 50379-3. Zastosowanie do prac serwisowych urządzeń grzewczych.
 • Sensory NO, NO2 (tlenki azotu, dwutlenek azotu) - sensory elektrochemiczne
 • Sensor O2 (tlen) - na jego żywotność ma wpływ: czas, wilgotność i intensywność pomiarów. Żywotność sensora tlenu wynosi od 12 miesięcy w prostych analizatorach do ok 5 lat w bardziej zaawansowanych analizatorach.
 • Sonda - Urządzenie umożliwiające pobór próbki spalin, pomiar ciągu i temperatury spalin. Może zawierać gniazdo i grzałkę do podgrzania próbki spalin w celu dokładnego określenia liczby sadzowej.
 • Świadectwo kalibracji - wystawiane po każdowej kalibracji urządzenia, jest dowodem zgodności parametrów urządzenia z Polskimi Normami.
 • Temperatura przechowywania analizatorów spalin najczęściej od -20 °C do +50 °C.
 • Temperatura pracy analizatorów spalin, najczęściej od -5 °C do +45 °C. Wynika z charakterystyki pracy sensorów.
 • Wzorcowanie urządzenia - po uruchomienia urządzenia, analizator automatycznie ustawia punkt zerowy czujników. Polega to na odczytaniu wartości elektrycznych sensorów i dostrojeniu do zaistniałych samoistnych zmian (od ostatniej kalibracji) całej elektroniki urządzenia.
 • Wilgoć, Wilgotność - pochodzi bezpośrednio z procesu spalania i znajduje się jako para wodna w spalinach. Istotne jest jak najlepsze pozbycie sie tej wilgoci przed dostarczeniem próbki spalin do sensorów. Służy do tego separator kondensatu lub chłodnica spalin lub najlepiej chłodnica spalin z elementem Peltiera.

Ważne pojęcia

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl